Arrangementer

Sorggruppe

Næste møde er d. 10. april

Babysalmesang

Opstart onsdag d. 27 marts kl. 10.00-11,30

Læsekreds i Brylle sognehus

Første gang er den 4. September kl. 14:00

Læsekreds i Brylle sognehus

Udendørsgudstjeneste med The Floating Sofa Quartet

2. Pinsedag d. 10. juni kl. 10.30 i Staudehaven

Udendørsgudstjeneste med The Floating Sofa Quartet

Kirkevandring 2. påskedag

d. 22. april kl. 8.30

Kirkevandring  2. påskedag