Arrangementer

Frivillige i Brylle kirke hvem vil være med ?

Frivillige i Brylle kirke hvem vil være med ?

Frivillige i Brylle kirke hvem vil være med ?

Bibelmaraton

18 September kl. 19-20

Bibelmaraton

Generalsekretæren for det danske bibelselskab

Tirsdag den 4. September kl. 19:00 i sognehuset

Generalsekretæren for det danske bibelselskab