Arrangementer

Frivillige i Brylle kirke hvem vil være med ?

Frivillige i Brylle kirke hvem vil være med ?

Frivillige i Brylle kirke hvem vil være med ?

Høstgudstjeneste

Søndag den 16.September kl. 10:30

Høstgudstjeneste

Bibelmaraton

18 September kl. 19-20

Bibelmaraton

Generalsekretæren for det danske bibelselskab

Tirsdag den 4. September kl. 19:00 i sognehuset

Generalsekretæren for det danske bibelselskab

Koncert " Nat "

Torsdag den 25. Oktober kl. 19.00 i Brylle kirke

Læsekreds i Brylle sognehus

Første gang er den 4. September kl. 14:00

Læsekreds i Brylle sognehus