10 års arbejde for danske sømænds og udlandskirker

TORSDAG 12. SEPTEMBER KL. 19.00

Kirsten og Jørgen Flensted-Jensen kommer og fortæller om deres oplevelser som præstepar rundt omkring i verden. Aftenen begynder kl. 19.00 med en kort gudstjeneste ved J.F-J. ”10 års arbejde for Danske Sømands og Udlandskirker” – Foredrag ved Kirsten og Jørgen FLensted-Jensen, som fortæller om ligheder og forskelle mellem kirken i Danmark og udlandet. Som præstepar for danske udvandrere, immigranter og forretningsfolk i udlandet fortælles om arbejdet i danske menigheder både i Canada og Bruxelles, hvor både det sociale og kirkelige havde stor betydning. Foredraget vil blive suppleret med billeder og videofilm.