Bibelmarathon 2019-2020

Tirsdage på udvalgte dage Næste gang 18. Februar kl. 19.00

Bibelmarathon 2019-2020

DATOER BIBELMARATON AUGUST  2019 – JUNI 2020

27.08.19     Salmernes Bog 75 - 150

17.09.19     Ordsprogenes Bog + Prædikerens Bog + Højsangen

08.10.19     Esajas Bog kap. 1 - 39

29.10.19     Esajas Bog kap. 40 - 66

19.11.19     Jeremias Bog kap. 1 - 29

10.12.19     Jeremias Bog kap. 30 – 52 + Klagesangene

(Juleferie)

07.01.20     Ezekiels Bog

28.01.20     Daniels Bog + Hoseas Bog + Joels Bog + Amos Bog

18.02.20     Obadias Bog + Jonas Bog + Mikas Bog + Nahums Bog + Habakkuks bog 

                   + Sefanias Bog + Haggajs Bog + Zakarias Bog + Malakias Bog

10.03.20     Matthæusevangeliet kap. 1 – 16,12

31.03.20     Matthæusevangeliet kap. 16,13 - 28

21.04.20     Markusevangeliet kap. 1 – 8,26

12.05.20     Markusevangeliet kap. 8,27 - 16

02.06.20     Lukasevangeliet kap. 1 – 9,17

23.06.20     Lukasevangeliet kap. 9,18 - 24