Etik ved livets begyndelse

Aftenmøde med Lillian Bondo torsdag 29. september, Brylle sognehus: 

Etik ved livets begyndelse

Lillian Bondo er jordemoder gennem en menneskealder, og hun har blandt andet været medlem af Det Etiske Råd i seks år. Hun vil fortælle om overvejelser om det forsvarlige i at hjælpe mennesker, der ikke selv kan opnå graviditet, med at blive forældre. Vi har haft “reagensglasbørn”, “kunstig befrugtning”, “assisteret reproduktion” siden 1984. Så livet starter for omkring 10 % af en børneårgang anderledes end for 40 år siden. Gør det en forskel? 

Og vi har haft fri abort i 50 år. Hvordan løfter vi som samfund ansvaret for dels at hjælpe mænd og kvinder til at blive forældre og dels at give kvinder et frit valg i forhold til at blive mødre?

 

Lillian Bondo har sin erfaring og sine meninger med - kom og del dine.