Film og foredrag i Assens provsti efteråret 2022

Fælles arrangementer for hele provstiet

Film og foredrag i Assens provsti efteråret 2022

 

Vi værdsætter alle sammen vores lokale sognearrangementer, og dem ville vi nødigt undvære. Men nogle gange kan man lidt mere, når man løfter i flok. I efteråret vil vi begynde på to større projekter, som vi er fælles om i provstiet:  En fælles foredragsrække og et filmprojekt, vi har kaldt Katedralbio.

FÆLLES FOREDRAGSRÆKKE: TRO TIL TIDEN – TID TIL TROEN

I sæsonen 2022-2023 vil der være fire fælles foredrag i Assens provsti, hvor vi vil komme rundt i forskellige sognehuse og høre forskellige foredragsholdere.  De vil hver især fortælle om deres tilgang til troen ud fra titlen: ”Kristendommen ifølge”.  De to første foredrag bliver:

 

Onsdag 28. september kl. 19.00 i Glamsbjerg sognehus: Kristendommen ifølge Lisbeth Smedegaard Andersen

Onsdag 18. november kl. 19.00 i sognelokalerne ved Vissenbjerg kirke: Kristendommen ifølge Kåre Gade

Pris pr. foredrag 50 kr, som inkluderer kaffe/kage

KATEDRALBIO

6 aftner i Vor Frue Kirke, hvor provstiets præster på skift introducerer en film med bibelsk, historisk eller eksistentielt tema. Filmen vil blive vist på meget stort lærred med professionelt lydudstyr. Hver præst vil give en kort introduktion til filmen, og bagefter vil der være mulighed for kommentarer/spørgsmål/samtale, mens der serveres en forfriskning. Filmaftenerne er gratis.

 

Tirsdag 4. oktober ved sognepræst Nikolai Røge (Film: Dødens Gab)

Tirsdag 8. november ved sognepræst Dorthe Terp Dahl (Film: Stille Lys)

Tirsdag 13. december ved sognepræst Anders Fabricius Jørgensen