KIRKEVANDRING 2. PÅSKEDAG

D. 5 APRIL 2021

Vi regner bestemt med at kunne gennemføre en kirkevandring 2. påskedag d. 5 april Den vil komme til at gå fra Brylle til Broholm. Læs nærmere i næste kirkeblad.