MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

Det nye råd

I Brylle blev det ikke til kampvalg, og det gør det faktisk sjældent. Heldigvis har vi ikke store forstyrrende sager, som kan skabe støj og ufred omkring vores kirkebygning. Der er en god opbakning til den nuværende forvaltning af såvel rammer som indhold omkring Brylle Kirke. Op til opstillingsmødet i september, kontaktede flere medlemmer mig, for at tilbyde deres hjælp og kandidatur, såfremt der ikke var personer nok der meldte sig. Uden de store sværdslag blev listen hurtig fuld op med de 8 personer, der er nødvendigt for et fuldt menighedsråd samt to stedfortrædere. Hele listen blev valgt ved opstillingsmødet den 15. september, og siden er der ikke kommet andre kandidater til. I skrivende stund har menighedsrådet endnu ikke konstitueret sig, men uanset hvordan posterne fordeles, så vil det nye råd sikre stabilitet og kontinuitet. Det nye råd består af Ib Sørensen og Pia Schmidt, der er nye i rådet. Birthe Sørensen, Gunhild Jørgensen, Trine Hermann og Vagn Top er genvalgt fra det tidligere råd. Stedfortrædere er Maja Nors og Dorthe Bruun-Petersen. Sognepræst Dorthe Terp Dahl er født medlem af rådet, og ligeledes deltager en medarbejderrepræsentant i rådets arbejde. Lotte Andersen og Mette Krogsgaard ønskede ikke genvalg. Når dette blad udkommer, har menighedsrådet konstitueret sig, og resultatet vil offentliggøres på kirkens hjemmeside www.bryllekirke.dk

På vegne af Brylle Menighedsråd

Vagn Top, Formand