Orienteringsmøde

12. maj kl. 20.15-21.30 i Brylle sognehus

Brylle kirkes menighedsråd indbyder til orienteringsmøde i forbindelse med det kommende valg, der finder sted til efteråret. Her vil det siddende menighedsråd fortælle om projekterne i den forløbne periode samt fremtidige opgaver og projekter. Der vil ligeledes blive orienteret om det kommende valg. MØDET VIL OMHANDLE Velkomst Orientering om økonomi, livets gang i Brylle, investeringer, forventninger, aktiviteter. Orientering og spørgsmål til dagsordenen til næste menighedsrådsmøde. Orientering om menighedsrådsvalg. Valgforsamling er den 15. september Præsentation af valgbestyrelse