ORIENTERINGSMØDE

DEN 9. JUNI 2020 I SOGNEHUSET

Blev afholdt i tråd med kirkeministeriets anbefaling om afholdelse af orienteringsmøder inden valg til menighedsråd i efteråret 2020. De fremmødte fik en orientering om Brylle kirke i det forløbne år, og perioden kan også her deles op i et før og efter Coronaen. Efter at landet lukkede ned i marts, lukkede også kirkegang og menighedsliv i Brylle. Det har været en svær tid for alle, hvor usikkerhed og angst desværre har fyldt rigtig meget for alle – unge som gamle. Coronaen er ikke væk endnu, så vi skal fortsat holde afstand og passe hygiejnekrav, men livet er stille på vej tilbage til det normale. Kirken er åben igen med højmesser, barnedåb og alt det andet, som skal og bør foregå i kirken. I efteråret håber vi på at genoptage niveauet for aktiviteter og møder, som det var inden Coronaen, men følg med i nyhedsbreve og på kirkens hjemmeside www.bryllekirke.dk I det mørke forår hvor kirken var lukket og alle aktiviteter var aflyst, døde vores afholdte graver Kristian Skytte pludselig. Fundamentet for kirkegårdens drift blev med et revet bort under os, og vi famlede i nogle dage i blinde efter aftaler, planlægning og ubetalte regninger. Heldigvis var der orden i tingene på kontoret og i driften, så vi genvandt hurtigt balancen. Gravermedhjælper Lisbeth V. Hansen overtog herefter graveropgaverne, men desværre er hun sygemeldt i øjeblikket. Derfor er assistance indlejet fra Vissenbjerg Kirke indtil vi får ansat en ny graver. Men savnet efter Kristian er der stadigvæk. Vi savner den store, rolige mand på kirkegården, ham vi kunne spørge om alt – ham der altid var der, når vi havde brug for et godt råd. Efter sommer opslås stillingen efter en ny graver. Økonomisk set har vi en sund drift i Brylle Kirke. Alle bygninger er gældfrie og i god tilstand, og kirkegårdens omlægning er næsten tilendebragt. Den største udfordring lige nu er stendiget ind mod Staudehaven, som visse steder viser tegn på ustabilitet. I 2019 havde vi et kapitalforbrug på i alt kr. 1,8 mill. Det dækker ligningsmidler fra provstiet til den almindelige drift med lønninger og almindeligt vedligehold. I år har vi fået ekstra penge til mere lys i kirkens kordel. For gavlen af sognehuset er der opstillet en stenskulptur, som i løbet af efteråret får monteret lys og chaussésten rundt om stenene. Skulpturen er finansieret af diverse fonde og opsparinger og hedder ”Lyset dog sejre” Den 15. september er der valgforsamling til menighedsrådsvalg, og det siddende råd i Brylle vil præsentere en fuld liste på 6 personer – 4 personer fra det gamle råd og 2 nye kandidater samt to suppleanter. På valgforsamlingen håber vi på et godt fremmøde, også for at sikre stillere til listens kandidater. Invitation til dette møde kommer senere. Brylle menighedsråd og personale ønsker alle en rigtig god sommer.